Panasonic Free Multi-system med R32

Panasonics nya, Free Multi-system med köldmediumet R32 är en ny exceptionellt effektiv lösning, som kan hantera upp till 5 inomhusenheter samtidigt och är flexibelt för både användare och installatörer.

• Upp till fem inomhusenheter kan kombineras med en enda utomhusenhet
• Miljövänligt R32 köldmedium
• Kräver 30 procent mindre köldmedium
• Lägre kostnader och större besparingar
• Hög energieffektivitets märkning A+++ (kyla) och A++ (värme)
• Oberoende kontroll av varje enhet
Det nya sortimentet av Free Multi-system använder R32 som köldmedium, vilket säkerställer en större effektivitet än till exempel R410A, som är det vanligaste köldmediet på marknaden för värmepumpar. R32 är mer miljövänligt än andra köldmedier, med ett Global Warming Potential (GWP) på bara 550, jämfört med till exempel R410A, som har ett värde på 1980. Panasonics nya Free Multi-system behöver också 30 procent mindre köldmedium vilket leder till lägre kostnader för slutanvändare.
Free Multi-systemets utomhusenheter är mycket effektiva.  I kylningsläge uppnår enheterna ett effektivitetsvärde på A+++ och i uppvärmningsläge uppnår enheterna ett effektivitetsvärde på A++. Det här är mycket lönsamt för slutanvändaren eftersom den minskar uppvärmnings- och kylningskostnaderna avsevärt.
Installationen kan göras lätt tack vare att Free Multi-serien är kompatibel med de flesta befintliga rörledningar som använder köldmedium som R22 och R410A vilket minskar både tid och kostnader.
Sortimentet som erbjuds är mycket flexibelt och klarar  inomhusenheter upp till 10 kW. Free Multi-systemets utomhusenhet kan anslutas till fem inomhusenheter, som till exempel den väggmonterade TZ-serien , takmonterade kassetter och kanalbatterier. Den här flexibiliteten ger besparingar för både bostäder och små kommersiella fastigheter.
För att få exakt kontroll på temperaturen kan varje enhet kontrolleras separat. På så sätt kan man säkra att varje användare är nöjd med temperaturen i alla rum. Det här innebär också att man kan göra energibesparingar då enheter kan stängas av när de inte används. Användaren kan kontrollera systemet med sin telefon, så att de kan slå på och stänga av enheten eller ändra temperaturen när och var som helst. Enheterna kan också styras via internet via automatiseringsplattformar som Modbus, KNX och BACnet eller integreras med VRF centraliserade kontroller. Det nya sortimentet av Free Multi-system med R32 kommer att lanseras under hösten 2017.
För mer information klicka här: www.aircon.panasonic.eu