Big PACi-modeller med kjølemiddelet R32 oppstilt

Panasonic övergår helt till R32 under 2018

Alla Panasonics värmepumpar och luftkonditioneringar innehållande mindre än tre kilo köldmedium finns nu med R32. Det här innebär lägre kostnad att fylla på R32 jämfört med R410A och mindre påverkan på den globala uppvärmningen än system med R410A.

Panasonic är återigen ledande när det gäller att använda köldmedium med låga GWP-värden. Under 2018 kommer företaget att helt gå över till R32 när det gäller värmepumpar och luftkonditioneringar. Samtliga värme- och kylsystem för bostader och kommersiella fastigheter, som har mindre än tre kilo köldmedium, kommer att finnas med R32 köldmedia. Detta inkluderar till exempel de nyutvecklade golvkonsolerna, split, multi-split och kassetter.

Enligt EU:s F-gasförordning 2014 (517/2014), måste Europa sänka den globala uppvärmningen varje år framöver. Regleringen definierar hur varje industri ska bidra för att det europeiska målet ska nås. För värme- och kylindustrin påverkas singel-split-system innehållande mindre än tre kilo fluorerade växthusgaser. Köldmediet i systemet måste vara mindre än 750 GWP innan 2025, men redan nu kan Panasonic leverera ett komplett sortiment av singel-splitsystem och multi-splitsystem med upp till fem portar, samt kommersiella split på upp till 14kW, som klarar de framtida kraven.

I många år har R32 använts som en komponent i blandningarna R407C and R410A men det finns många fördelar med att bara använda R32 som köldmedium. För det första har R32 mycket lägre påverkan på den globala uppvärmningen om man jämför med sina föregångare. Dess GWP är betydligt lägre jämfört med till exempel R410A. Dessutom är R32 upp till 10% effektivare än R410A, vilket leder till större energieffektiviseringar.

Sett till framtida lagstiftning och förväntad minskning av tillgång till konkreta köldmedier samt ökad efterfrågan av köldmedium med lägre GWP, kommer Panasonics produkter att vara redo för framtiden.

Som alla köldmedium måste R32 alltid hanteras säkert och utrymmen måste vara ordentligt ventilerade när de laddas och återvinns från klimatanläggningar.

Thibaut Marsol, Nordenchef på Panasonic Heating and Cooling, förklarar hur Panasonics kunder tjänar på övergången till R32; “Att ha ett komplett sortiment med R32 är ett viktigt steg mot att minska värmepumpars och luftkonditioneringarnas påverkan på vår miljö. Leverantörerna kommer nu kunna erbjuda en mer miljövänlig lösning och för installatörerna blir det möjligt att erbjuda en mer hållbar och kostnadseffektiv lösning,”

 

För mer information, läs mer här: www.aircon.panasonic.eu.