Ny kontrollpanel för kommersiella värmepumpar

Panasonics nya kontrollpanel CZ-64ESMC3 är utvecklad för att förenkla hanteringen av kommersiella luftvärmepumpar. Stort fokus ligger på funktionalitet och användarvänlighet.

Nya CZ-64ESMC3 har ett tidsschema- och en timerfunktion som gör att användaren lättare kan reglera temperaturen under perioder när extra värme eller kyla behöver tillföras till byggnaden. Dessutom har kontrollpanelen en energibesparande funktion som kan inaktivera systemet under längre perioder. Detta säkerställer maximal energibesparing och minimerar risken för onödig uppvärmning eller nedkylning.

– Kontrollpanelen är inte bara förbättrad när det gäller funktionaliteten. Den har också ett betydligt intuitivare användargränssnitt och en lättläst digital display, säger Sofia Törnlöf, nordisk produktchef för Panasonic Heating & Cooling.

Redan tillgänglig
Den nya styrenheten gör det också möjligt att ställa in upp till sex olika program per dag. Bland annat aktivering och inaktivering av program samt ökad säkerhet i form av begränsning till ett visst antal användare. Det hjälper till att säkra så att systemet fungerar optimalt och minskar risken för programändringar av någon som inte är auktoriserad att använda systemet. Styrenheten har varit tillgänglig sedan juni 2016.

Genom att integrera tidsschema- och timerfunktionen i ett paket behövs heller inte några onödiga ledningsdragningar, vilket minskar installationstiden.

I Panasonics befintliga portfölj av styrenheter kan den nya CZ-64ESMC3-modellen ses som en kombination av den trådbundna fjärrkontrollen CZ-RTC5 och den markedsledande, intelligenta kontrollpanelen CZ-256ESMC2.

Mer effektiv än föregångaren
Med den nya modellen kan användaren installera upp till 64 inomhusenheter och 30 utomhusenheter. Systemet kan delas in i 64 olika namnkategorier inom fyra olika områden. Det ger bland annat möjlighet att installera driftsprogram, fläkthastighet och riktning för varje enskild grupp. Det är ett kostnadseffektivt sätt att kontrollera både stora och små värme- och kylinstallationer, från en och samma plats.

Är du intresserad av att veta mer om denna produkt? Då kan du antingen kontakta oss via detta formulär eller läsa mer på https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/ranges/commercial/