Full kontroll på kyla och uppvärmning

Panasonics nya programvara gör det möjligt att övervaka och styra klimatanläggningar oavsett tid och plats. Detta tack vare smart maskin-till-maskin-funktionalitet.

Panasonic Smart Cloud gör att kunderna kan kontrollera sina kyl- och värmesystem, via en smart enhet eller dator, oavsett vart i världen de befinner sig. Programvaran kan optimera klimatsystemets effektivitet, minimera underhållsbehov och minska strömförbrukningen. Lösningen är flexibel och speciellt anpassad för företagslösningar inom bland annat butiker, hotell och kontor. Programvaran kan även användas för hemmet.

– Vår nya tjänst ger företag full kontroll över sina klimatanläggningar, oavsett vart i världen de befinner sig eller på hur många platser de har verksamhet, säger José Manuel Alves, Nordenchef för Panasonic Heating & Cooling.

– Därmed blir det enklare att hantera sina anläggningar, företagen sparar el, övervakning och kontroll förbättras och behovet av att resa mellan olika driftsplatser minskar, säger han.

Med Panasonic Smart Cloud får användarna uppdaterad status i realtid, möjlighet att kontrollera upptid och förutse underhållsbehov samt möjlighet att jämföra resultat mellan sina system. Programvaran är skalbar från en till flera platser och ger olika nivåer av tillgång och administrationsrättigheter. För att säkerställa att data lagras på en säker server har Panasonic utvecklat kraftfull kryptering och programvaruskydd.

För mer information besök gärna vår hemsida https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/