Svettigt men svalt på träningscentret

Ett träningscenter är utmanande för ett klimatsystem och ställer höga krav på god ventilation och rätt temperatur. Ofta är behoven många och olika för träningssalar och andra rum. Panasonic har nyligen levererat ett klimatsystem som tillgodoser samtliga av dessa behov hos ett träningscenter i Tyskland.

Clever Fit är en tysk träningscenterkedja med ett stort center i Elsenfeld som är fullt utrustat och ligger i en nära koldioxidneutral byggnad. Byggnaden är på fyra våningar och rymmer en mängd olika behov. Träningscentret består av flera gruppträningssalar, två butiker, konferensrum, omklädningsrum med dusch samt ett fysioterapikontor med flera mindre behandlingsrum.

Clever Fit smallFlexibel lösning
Ett träningscenter med flera olika sorters rum och användningsområden i en och samma byggnad ställer höga krav på ett klimatsystem. De som tränar svettas och konsumerar mycket syre, något som kräver att lokalerna är bra ventilerade med hög tillförsel av frisk luft. Samtidigt behöver behandlingsrum, konferensrum och omklädningsrum såväl värme som varmvatten.

På träningscentret i Elsenfeld var behoven olika både i förhållande till användning men också storlek och exponering av sol. För att möta samtliga behov installerades en kombination av lösningar från Panasonic, med både PACi, ECOi VRF och Aquarea luft-vatten-värmepumpar integrerade i systemet.

Frisk luft till de som tränar
Hjärtat i systemet är ett ventilationssystem med värmeåtervinning som består av fyra PACi-utomhusenheter som ger kraft till värmeväxlaren genom ett DX-kit. Frisk luft till träningsområdet distribueras via stora rör. Två faktorer var avgörande: att installationen skulle vara enkel och att drag skulle undvikas. Sensorer övervakar luftkvaliteten i form av luftfuktighet, hur mycket syre som finns tillgänglig och inte minst temperaturen. Antingen pumpas frisk luft in i rummet eller så blir luften avfuktad, helt beroende på vilka inställningar som gjorts. I vissa fall återvinns luften.

Genom att aktivt använda avfuktning, luftväxlare och värmeåtervinning blir systemet väldigt energieffektivt. Separationen av inomhusdelarna för ventilation och VRF gav installationen den flexibilitet som krävdes och säkerställde pålitlig reglering av luftfuktighet och värme från höst till vår, liksom att träningsutrymmena hålls svala under sommarmånaderna.

Klimat i träningscentrets övriga rum och butiker
Klimatlösningarna för de andra rummen i byggnaden, inklusive butikerna, var beroende av flexibla justeringar beroende på storlek, var i byggnaden de är belägna och hur utrymmet används (för massage, möten, behandlingar, träning, osv). Temperaturen måste anpassas individuellt för att undvika potentiellt drag, något som är särskilt viktigt i utrymmen som nyttjas för massage. Panasonics inomhusenheter har justerbara fläktar och genom att reglera hastigheten kan de ge exakt rätt mängd luft samtidig som drag undviks. De kan även regleras individuellt för varje rum.

En smart fjärrkontroll gör det möjligt att styra och övervaka systemet på ett effektivt sätt.

 

Clever Fit 3 smallEnergioptimering
Användning av värmeåtervinning vintertid gör att systemet är mycket energieffektivt. Därtill har en enkel solenergipanel monterats på taket av byggnaden som täcker nästan hela behovet av ström till värmepumpen. Med några väldigt små undantag är detta tillfredsställande i målet om att vara koldioxidneutrala.

– Clever Fit träningscenter står för toppkvalitet i alla led. Detta gäller även inomhusklimatet. Leverantören till detta projekt, Kälte-Klimatechnik Maik Werner, har tillsammans med Panasonic mött alla våra behov. Det bästa med systemet är att vi praktisk taget nästan inte har några löpande kostnader för ventilation och temperaturkontroll, säger Nedzad Aksamovic, ansvarig för den dagliga verksamheten vid Clever Fit, Elsenfeld.

Har du motsvarande komplexa behov? Ta kontakt med oss, så återkommer vi med vilka lösningar vi kan erbjuda.

http://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/ranges/vrf/