Så halverade BRF Gitarren sina uppvärmningskostnader

När BRF Gitarren skulle byta ut sina gamla gaspannor var den blandade bebyggelsen av flerbostadshus och radhus en stor utmaning. Med värmepumpar från Panasonic lyckades hela området mer än halvera uppvärmningskostnaderna och samtidigt få en miljövänligare uppvärmning.

I de östra delarna av universitetsstaden Lund ligger bostadsrättsföreningen Gitarren. Husen byggdes under tidigt 90-tal och föreningen består av totalt 58 lägenheter samt 47 radhus. I takt med att husen blev äldre blev även uppvärmningssystemet föråldrat.

— Vi i föreningen var överens om att det var dags att gå från en uppvärmningslösning med fossilt bränsle till ett miljövänligare alternativ som skulle sänka våra kostnader men bibehålla komforten. Vi valde därför att kontakta föreningens förvaltare, Rörservice i Skåne, som fick i uppdrag att ta fram en lämplig lösning, säger Ingvar Ekstrand, styrelseordförande i föreningen.

— Utmaningen för bostadsrättsföreningen var att det fanns så många olika bostäder, både radhus och lägenheter, som var alltifrån 70 till 140 kvadratmeter stora. Vi tittade initialt på ett antal lösningar men valet föll på en värmepumpslösning från Panasonic. Det fanns nästan inget annat alternativ på marknaden som skulle klara av detta, säger Jimmy Schwerin, installatör på Rörservice i Skåne.

Skillnaderna i kvadratmeteryta var inte den enda utmaningen. Det gällde också att ta fram en lösning som inte skulle störa omgivningen eller påverka komforten i husen. Installatörens rekommendation blev 47 stycken Panasonic Monoblock på 5kW – en kompakt lösning som kunde tillgodose husens värme och varmvattenbehov, utan att kompromissa med komforten, även vid kallare temperaturer. Dessutom uppfyllde systemet föreningens krav gällande ljudnivån.

—  Det fanns en utmaning i att hitta en tillräckligt liten pump då lägenheterna och radhusen hade ett begränsat utrymme inomhus men också utomhus då det är tätt mellan husen. Det handlade både om ljudnivåer och estetik, säger Mad Amin, Teamledare på Panasonic Heating & Cooling.

En utomhusenhet placerades vid varje hus. För att inte störa den estetiska omgivningen och dämpa ljudnivån byggdes dessa in på ett smakfullt sätt. Bostädernas normala elförbrukning låg tidigare på i snitt 9 500kWh/år. Enligt Panasonics beräkningar skulle föreningen spara mer än hälften av sina uppvärmningskostnader med den föreslagna lösningen.

— När vi flyttade hit i maj 2011 hade vi gaspannor från 1992. Det var dyrt, inte miljövänligt och de här gaspannorna var dessutom ganska högljudda. Nu kan vi se att vi har minskat våra uppvärmningskostnader med 75 procent. Skiftet har gått jättebra för oss och när det gäller miljöaspekten har det varit en alldeles utmärkt satsning, säger Gustav Blohm, en av bostadsrättsinnehavarna.

 

För mer information om BRF Gitarren och valda tekniska lösningar från Panasonic, se gärna vår film här: