SCOP? Värmeeffekt? Luft-till-luft?

Förvirrad? Planerar du att för första gången köpa en värmepump till ditt hem? Eller tänker du kanske byta ut din gamla pump mot en ny och mer effektiv?

När du letar efter rätt värmepump för just ditt hus, finns det en hel del tekniska ord och uttryck som kanske inte alltid är så lätta att förstå. Nedan förklarar vi de vanligaste termerna. Kommentera gärna om du kommer på något annat som du tycker behöver ytterligare förklaring.

Luft-till-luft

Detta är den vanligaste typen av värmepump i Norden och används för uppvärmning av bostäder och andra byggnader. Denna värmepump fungerar i praktiken som ett omvänt kylskåp, genom att den hämtar energi från utomhusluften, tillsätter lite elektricitet och flyttar värmen in i huset via varm luft. Nedan beskriver vi närmare begreppen som förklarar hur effektiv en värmepump är.

Luft-till-vatten

– En luft-till-vatten-värmepump används i hem som har vattenburen värmefördelning. I likhet med en luft-till-luft-värmepump hämtar den värme från utomhusenheten, men värmer upp vatten som distribuerar värme genom golvvärme eller element. Värmepumpen i ett sådant luft-till-vatten-system är ansluten till en varmvattenberedare som distribuerar ut det uppvärmda vattnet i hemmet. Om det inte finns något system för fördelning av värme via vatten måste ett sådant installeras för att man ska kunna använda en luft-till-vatten-värmepump.

Underhållsvärme

– Om du har en stuga eller ett fritidshus är det ofta nödvändigt att ha en viss underhållsvärme, för att säkerställa att vattenrör inte fryser och för att minska ner uppvärmningstiden av stugan. Underhållsvärmen ligger på mellan 8 och 10 grader. Med en värmepump är det även möjligt att installera fjärrstyrning. På så sätt kan du öka temperaturen i stugan, t ex från bilen på väg dit, så att stugan är uppvärmd när du kommer fram.

För att ge en mer rättvisande bild av detta värde används ett så kallat SCOP-värde. Detta tal ser på året som helhet och tar därmed mer hänsyn till olika faktorer som t ex förändringar i luftfuktighet och utomhustemperatur. SCOP står för årlig effektivitetsfaktor,

Värmepumpar med höga SCOP-värden kommer kanske att kosta lite mer än andra, men de ger större energibesparingar och är dessutom bättre för miljön.

Ju högre värmeeffekt, desto större är sannolikheten att värmepumpen klarar av att hålla i värmen ditt hus. Det är viktigt att titta på effekten i förhållande till storleken på ditt hem och hur kallt det blir där du bor.

13-SCOP-A+SCOP (COP)

– COP, eller koefficienten, står för Coefficient of Performance. Denna siffra beskriver förhållandet mellan den värmeeffekt pumpen avger och den tillförda effekten vid 7 graders utomhus- och 20 graders inomhustemperatur. En pump med 2,0 i värmefaktor (COP) producerar dubbelt så mycket värme som ett vanligt elelement skulle göra med samma energi.

För att ge en mer rättvisande bild av detta värde använder vi som distribuerar värmepumpar oss av ett så kallat SCOP-värde. Detta tal ser på året som en helhet och tar därmed mer hänsyn till olika faktorer som t ex förändringar i luftfuktighet och utomhustemperatur. SCOP står för årlig årlig effektivitetsfaktor, det vill säga hur mycket värmeenergi du sammanlagt kan få ut av den energi som värmepumpen använder sig av under ett helt år. En högre årlig effektivitetsfaktor innebär mindre elförbrukning och lägre elräkning. En av våra värmepumpar har till exempel ett SCOP-värde på hela 5,40, vilket placerar den i högsta energieffektivitetsklassen – A +++.

Värmepumpar med höga SCOP-värden kommer kanske att kosta lite mer än andra, men de ger större energibesparingar och är dessutom mer miljövänliga. Det är viktigt att undersöka värmepumpens SCOP-värde innan du bestämmer dig för att köpa den.

13-SEER-A++

SEER

Står för Seasonal Energy Efficiency Ratio, vilket är värmepumpens totala energieffektivitetskvot under hela driftsäsongen. Alla värmepumpar och luftkonditioneringsenheter klassificeras enligt denna kvot, som belyser förhållandet mellan pumpens avgivna kylkapacitet och tillförd effekt under en kylningssäsong. Ett högre SEER-tal innebär bättre effektivitet och lägre elräkningar.

Värmeeffekt

Värmeeffekt beskriver hur mycket värme pumpen kan producera under givna förhållanden. Detta uttrycks vanligtvis i kilowatt (kW). 1kW = 1000 watt. Värmeeffekten sjunker normalt med sjunkande temperaturer. Ju högre värmeeffekt, desto mer sannolikt är det att värmepumpen klarar av att hålla i värmen ditt hus. Det är viktigt att titta på effekten i förhållande till storleken på ditt hem och hur kallt det blir där du bor.

R410A

13-R410A

En gas som används som köldmedium i många luftkonditioneringsenheter och värmepumpar. Denna gas kallas för köldmedium och är en mycket viktig del av värmepumpen. Köldmediet tar upp värme från omgivningen när den övergår från vätska till gas och vice versa. Detta uppnås med hjälp av en kompressor som höjer kokpunktstemperaturen när trycket ökas och vice versa när trycket lättar. R410A är inte farlig för människor, men innehåller koldioxid och är skadlig för miljön. Därför är det viktigt att installation och service av din värmepump görs av en certifierad installatör. Ungefär vartannat år rekommenderas att pumpen genomgår en service, där man bland annat kontrollerar att gasen ligger på rätt nivå, samt att filtret kontrolleras och rengörs.

Värmekabel

– Utomhusenheterna kan i många fall vara mycket utsatta för värme och inte minst kyla. För att undvika hög belastning i samband med avfrostning under iskalla dagar, kan det vara bra att montera in värmekablar i eller kring utomhusenheten. Detta för att hålla utomhusenheten fri från is och reducera belastningen på pumpen.

Idag har alla Panasonics värmepumpar, som är anpassade för det nordiska klimatet, en inbyggd värmekabel. Om du en äldre värmepump utan värmekablar finns möjligheten att montera in dessa i efterhand. Det kan även vara bra att förse pumpen med någon form av skärm, för att skydda enheten mot snö och regn. Viktigt är då att enheten får tillräckligt med luft.

Luftcirkulation –

Om du installerar en värmepump som inte har ett tillräckligt högt luftflöde för att kunna fördela den varma luften kommer du inte att kunna uppnå vare sig önskad värmekomfort eller effekt. Detta är nästan lika viktigt som SCOP-värdet vi pratade om tidigare. En värmepump med tillräcklig luftcirkulation kommer att kunna fördela värmen snabbare och effektivare.

Känner du dig nu redo att välja en värmepump? Vi har gjort ett test på vår hemsida där vi guidar dig till vilken värmepump som passar just ditt hem. Gör testet här:

http://www.panasonicproclub.com/myhome/SE_sv/