SCOP, SEER, R32 och inverterteknik – vi reder ut begreppen

Planerar du att köpa en värmepump till ditt hem? Då har du säkert stött på flera begrepp som du inte sett förut. Här försöker vi redan ut några av de viktigaste begreppen.

Som köpare av värmepumpar kan det ibland vara svårt att veta vad alla begrepp betyder. Ett av dessa begrepp är inverterteknik.


Så hur fungerar invertertekniken?

Inverterteknik innebär att värmepumpens kompressor är varvtalsreglerad och arbetar med ett varvtal som motsvarar behovet av värme eller kyla i ditt hus. I uppstartsfasen behöver en värmepump extra energi för att komma upp i den önskade temperaturen. Därefter krävs mindre energi för att underhålla den. Ett konventionellt system, utan inverterteknik, har bara ett driftläge och systemets kompressor växlar mellan att vara avslagen och att gå för fullt. Omväxlande stigande och fallande temperatur leder till ökad energiförbrukning. Ett system med inverterteknik gör att hastigheten och belastningen av kompressorn kan variera och detta gör att systemet kan hålla den inställda temperaturen mycket stabilare. Därmed minskar man på onödig energiförbrukning och att man kan spara mycket mer.  Alla Panasonics värmepumpar är inverterstyrda och ger därmed behagligare inomhustemperatur, samtidigt som de använder mindre energi.


Fördelar med inverterteknik

  • Eftersom pumpen inte stängs av och på ökar livslängden på värmepumpen
  • Det här innebär också en lägre elkonsumtion
  • Uppstartstiden av systemet blir kortare
  • Önskad rumstemperatur uppnås fortare
  • Inomhustemperatur blir jämnare


13 54 A+++ SCOPVad är SCOP?

SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance, även kallat för årsvärmefaktor, och handlar om värmepumpens effektivitet vid en adekvat genomsnitts-temperatur över året. Talet tar alltså hänsyn till olika faktorer som t ex förändringar i luftfuktighet och utomhustemperatur. Värmepumpar med höga SCOP-värden kommer kanske att kosta lite mer än andra, men de ger större energibesparingar och är dessutom bättre för miljön. Ju högre värmeeffekt, desto större är sannolikheten att värmepumpen klarar av att hålla värmen i ditt hus. Det är viktigt att titta på effekten i förhållande till storleken på ditt hem och hur kallt det blir där du bor.


Fördelar med SCOP

En av våra värmepumpar har till exempel ett SCOP-värde på hela 5,40, vilket placerar den i högsta energieffektivitetsklassen – A +++.

Värmepumpar med höga SCOP-värden kommer kanske att kosta lite mer än andra, men de ger större energibesparingar och är dessutom mer miljövänliga.


13 86 A+++ SEERVad är SEER?
SEER står för Seasonal Energy Efficiency Ratio, vilket är värmepumpens totala energieffektivitetskvot under hela driftsäsongen. Alla värmepumpar och luftkonditioneringsenheter klassificeras enligt denna kvot, som belyser förhållandet mellan pumpens angivna kylkapacitet och tillförd effekt under en kylningssäsong. Ett högre SEER-tal innebär bättre effektivitet och lägre elräkningar.

 

15 R32 SVVad är R32?
R32 är en typ av köldmedium som används i Panasonics nya effektivare värmepumpar. Utomhusdelen av en värmepump tar in luft som komprimeras och upphettas till gas som förs via ett köldmedium in till inomhusdelen. Inomhusdelen överför värmen från köldmediumet till varm luft som distribueras ut i rummet via fläkten som sitter i inomhusdelen. Genom nya tekniker utvecklas våra produkter och blir mer hållbara och miljövänliga. I samband med nya regler gällande köldmediers påverkan på den globala uppvärmningen (Global Warming Potential – GWP)har vi tagit fram värmepumpar med R32. Detta minskar drastiskt värdet av GWP jämfört med andra köldmedier. Jämför man GWP-värdet mellan R410A och R32 så har värdet reducerats till en tredjedel. Minskad GWP och ökad energieffektivitet bidrar till lägre energikostnader. Köldmediet R32 är även skonsamt för systemets kompressor vilket ökar värmepumpens livslängd.