Så påverkas ni av de nya EU-reglerna som begränsar fluorerade växthusgaser

EU:s nya förordning begränsar användningen av fluorerade växthusgaser och kräver nya köldmedier som är bättre för miljön. Affärer, hotell, skolbespisningar, och andra områden där man använder stora kyl- och frysenheter, kommer därför behöva se över sina nuvarande system.

FN:s sjunde globala mål för 2030 handlar om hållbar energi till alla och på EU-nivå krävs förbättring genom det nya direktivet för 2020. Målet om hållbar energi är starkt kopplat till mål 13 om att bekämpa klimatförändringen. För att lyckas med målen krävs forskning och ny teknik. Det krävs även energieffektivitet, energibesparingar och korrekt hantering av befintlig utrustning.

Enligt Gunilla Söderström från Naturvårdsverket påverkar det här långt mer än många vet om.

– Alla sektorer och växthusgaser måste bidra om målet ska kunna uppnås. Det gäller även fluorerade växthusgaser (f-gaser) som är kraftfulla växthusgaser. Men det är många som kommer att påverkas av detta. Många av de som påverkas känner inte till detta. Därför måste vi informera, säger hon.

FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, förkortat IPCC) har dragit slutsatsen att den globala uppvärmningen behöver begränsas till 2°C. För att det ska ske är målet att utsläppen av växthusgaser i EU ska minska med 80-95% fram till 2050 jämfört med 1990 års nivå. F-gaser står för 2% av EU:s utsläpp av växthusgaser och därför krävs nya regler. Idag beräknar man att utsläpp av F-gaser inom EU har ökat med 60% sedan 1990 och utsläpp av F-gaser globalt anses ge ökning på 0,5°C.

Var finns det då F-gaser? F-gaser används bland annat som köldmedia i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning. Det finns också f-gaser i brandskyddsutrustning, elektriska brytare, energiproduktion, skumplast med mera.

EU:s nya regler innebär ett påfyllnadsförbud från år 2020 av gas med GWP över 2 500 i kylutrustning med fyllnadsstorlek över 40 ton CO2e. Återvunnen eller regenererad gas kan användas. Det här innebär ett förbud att sätta stationär kylutrustning för under -50°C med gas med GWP över 2 500 på marknaden från år 2022 och man begränsningar också delade luftkonditioneringssystem, centraliserade kylsystem, polystyrenskum, m.m.

– För att lösa problemet med f-gasers påverkan måste man börja använda täta utrustning, använda korrekt avfallshantering, använda andra gaser och energieffektiva utrustningar. Idag finns en del lösningar och produkter på marknaden men det kommer att behövas ännu mer, säger Gunilla Söderström.

Panasonic har redan idag flera lösningar genom nya CO2-produkter, som är ett helt klimatneutralt köldmedium för kyl- och fryssystem. CO2 har ett GWP värde på 1. Det kan jämföras med många av dagens anläggningar som används för samma typ av lösning som har ett GWP värde på över 2000.

Här finns mer information om Panasonics nya 15kW CO2 kyl- och frysaggregat