Så gör du för att spara energi i vinter – tips och råd till villaägare

Vi går mot kyligare tider vilket ofta märks även på inomhusklimatet i våra hem och elräkningen. Hur mycket kan du som husägare påverka en hel del. Inte minst genom att ersätta en ineffektiv värmekälla. Därtill finns en rad både enkla och billiga åtgärder som sparar både energi och pengar.

shutterstock_281703698Energieffektivt hem med smart uppvärmning
Eftersom en stor del av en villas energiförbrukning går åt till uppvärmning finns det mycket pengar att spara med rätt åtgärder. En effektiv energibesparing får du som i dag värmer upp ditt hus med direktverkande el (där cirka 60 procent av energiförbrukningen beräknas gå till uppvärmning, enligt Energirådgivaren) genom att installera en värmepump. Ytterligare exempel på åtgärder som du som småhusägare kan ta till för att sänka dina uppvärmningskostnader är följande:

  • inforuta_sweHa det inte onödigt varmt hemma. Genom att sänka temperaturen med en grad minskar du energianvändningen med fem procent, enligt Energimyndigheten.
  • Behovsanpassa din uppvärmning. Panasonics värmepumpar går både att tidsinställa, så de automatiskt sänker temperaturen nattetid, liksom fjärrstyra effekten från mobilen vid behov, exempelvis om ingen är hemma.
  • Är du bortrest kan du passa på att sänka innetemperaturen till 15 grader.
  • Satsa på ett bra styr- och reglersystem för att få ett jämnare och behagligare inomhusklimat. Ett system som Panasonics Econavi installerat känner av förutsättningarna i rummet och anpassar på så vis funktionen därefter, vilket minskar onödiga energiförluster.


Behåll värmen i huset
Den enklaste besparingen är den energi som inte används. Se därför till att minimera värmeförlusten – och därigenom även behovet av uppvärmning – i ditt hus genom att se över isoleringen av ditt klimatskal, det vill säga väggar, tak, fönster, golv och ventilation. Fönster släpper in ljus och värme, men när det är kallt ute släpper de även ut mycket värme från huset. Återigen kan ett system som Panasonics Econavi känna av förändringar i solljusets intensitet i rummet och bedöma om det är soligt, mulet eller natt och värmepumpens effekt anpassas och reduceras därefter. Utöver energisparåtgärder kopplade till husets värme och uppvärmning finns det såklart en mängd andra enkla åtgärder du kan ta till för att ytterligare spara energi och minimera dina energikostnader. Ofta genom att uppmärksamma energitjuvar som du kanske inte alltid tänker på.

  • Ta alltid för vana att koka upp vatten på spisen med locket på eller att använda vattenkokare. Det går både snabbare och sparar energi.
  • Byt till energieffektiva ljuskällor och släck lampor som inte längre behöver vara tända när du lämnar ett rum eller solen börjar skina in.
  • Diska så mycket som möjligt i diskmaskinen, i stället för att diska för hand.
  • Sänk temperaturen från 60 till 40 grader när du tvättar, i de fall det är möjligt. Det kan nästan halvera energiåtgången.

faktaruta_swe
För ytterligare tips, besök Energirådgivarens, Energimyndighetens eller Energirådgivningens webbplats.

Och har du behov av att se över uppvärmningssystemet i ditt hus? Kontakta oss [kontakt.panasonic.se] eller läs mer om våra värmepumpar på: https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/ranges/domestic/