Oljepannans era går mot sitt slut

Oljeeldning i panna var många hushålls huvudsakliga uppvärmningskälla under 1950, -60 och -70-talet. Men uppvärmningsformen har under en längre tid sjungit på sista versen och med regeringens och EU:s mål, att fasa ut uppvärmningsformer med fossila bränslen innan 2020, är oljepannan snart ett minne blott.

2005 tillsatte Sveriges regering en kommission som skulle utarbeta ett övergripande program för att minska Sveriges oljeberoende. Sedan dess har antalet oljepannor i Sverige minskat kraftigt år för år.

– Just nu har regeringen bara satt ett antal mål för att minska oljeberoendet. Det finns inget egentligt förbud som tvingar privatpersoner att ta bort sin oljepanna. Däremot är det många som gör det ändå, både av ekonomiska och miljömässiga skäl, säger Malin Lindstaf, energi- och klimatrådgivare i Stockholms stad.

Trots ospecifika regler visar statistik från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, att antalet villapannor i Sverige stadigt minskat med mellan 6 000-7 000 varje år. 2015 fanns det endast cirka 60 000 oljepannor kvar (43 000 av dessa var villapannor på under 60 kW som finns i småhus och villor), vilket tyder på goda chanser för Sverige att uppnå EU:s 2020-mål.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen brukar räkna med att ungefär 75 procent av all energi, som används i ett genomsnittligt hus, går till uppvärmning och varmvatten. Med andra ord har husägare mycket att vinna på att byta till effektiva och klimatsmarta system, även om det i dagsläget inte finns ett lagstadgat slutdatum.

Lotta Bångens är vd för Energieffektiviseringsföretagen (EEF) och har länge jobbat med att ge råd till villaägare som vill byta uppvärmningssystem.

– När du ska välja uppvärmningsform till ditt hus eller villa finns det några olika alternativ. Kanske bor du så att det finns fjärrvärme i närheten, då kan det vara en bra lösning. Pelletspanna eller värmepump är andra bra uppvärmningssystem. Du som husägare bör oberoende din situation titta på hur mycket energi som just ditt hushåll förbrukar. För att få hjälp med detta kan du vända dig till din kommunala energirådgivare, säger Lotta Bångens.

Det finns en dokumenterad negativ miljöeffekt av uppvärmning med fossila bränslen och sedan en längre tid tillbaka pågår en nedmontering av infrastrukturer för oljeleveranser. Med nuvarande mål är oljepannans era snart ett avslutat kapitel. För de hushåll, som fortfarande har olja som huvudsaklig uppvärmningsform, är det med andra ord hög tid att börja planera för ett skifte till ett modernare uppvärmningssystem.

Lotta Bångens vill dock gärna lyfta fram att det finns åtgärder som bör föregå valet av nytt uppvärmningssystem. Bland annat bör husägare identifiera eventuella energitjuvar.

– Det finns flera åtgärder som, förutom att spara energi, även kan förbättra hushållsekonomin och innemiljön. Ett exempel på det kan vara att byta ut uttjänta fönster till mer energieffektiva, för att bland annat minska kallras. Genom att investera i denna typ av åtgärder kan du som husägare komma undan med ett mindre och billigare värmesystem, tipsar hon.