Ny smart stad planeras i Japan

I början av 2015 öppnade den smarta staden Fujisawa i Japan. Nu planerar Panasonic, tillsammans med nio andra partners, för en ny stad – Tsunashima – som ska stå som modell för framtida stadsutveckling.

Staden, som för tillfället ligger på idéstadiet, planeras att byggas på mark som tillhör en gammal Panasonic-fabrik. Deltagare i samarbetet, bland annat Panasonic och Nomura Real Estate, har gått samman och satt upp riktlinjer för hur staden skall byggas inklusive mål för dess miljöpåverkan, säkerhet och landskapsutformning.

Staden kommer att bestå av både bostäder och kommersiella byggnader. För involverade privata verksamheter och lokala myndigheter är det gemensamma målet med ”Innovating the Future Together” en urban och smart stad som skall ge drivkraft åt innovation genom kunskap, teknik och bestämda tjänster. Numeriska mål inkluderar en 40-procentig minskning av CO2-utsläpp samt användning av nya energityper på minst 30 procent.  Smart-tjänster planeras inom sex områden: energi, säkerhet, mobilitet (transport), välbefinnande, närmiljö och tjänster.

Den nya framtidsstaden kommer ha ett eget energicentrum, en vätestation och ett internationellt studenthus. Staden kommer att etableras i Yokohama, beläget sydväst om Tokyo, och skall enligt planen öppna år 2018. Yokohama City har valts ut av japanska myndigheter som modellstad för ”Future City” i syfte att gemensamt kunna ta itu med utmaningar som till exempel miljöpåverkan. Gruppen som står bakom Tsunashima SST ämnar bidra till en bredare stadsutveckling för att möjliggöra en mer hållbar livsstil samt mer hållbara städer och samhällen.

Läs mer om planerna i detta pressmeddelande eller se ett videoklipp om projektet här: http://channel.panasonic.com/contents/17372/