Experterna om R32 – värmepumpens framtid

Om man vill ha en miljövänlig värmepump är det bland annat viktigt att titta på vilket köldmedium som används. Här förklarar några experter vad som är bra med R32, det köldmedium som Panasonic har valt.

15 R32Ett köldmedium är det som finns i den slutna kretsprocessen där kyla eller värme levereras. Ofta utgörs köldmedier av olika hydrofluorkarboner, propan, eller ammoniak och de användas bland annat i kylskåp, frysar och värmepumpar. Det vanligaste köldmediet som används i värmepumpar i dag är R410A som betraktas som en stark växthusgas. På marknaden finns även köldmedier som R404, R134a och R407C.

Från och med den 1 januari 2015 har EU skärpt reglerna kring vilka köldmedier som tillverkarna får använda, eftersom de kan ha hög växthuseffekt, GWP (Global Warming Potential). EUs nya regler innebär också att i system med fyllnadsmängder som överstiger 3 kilo får man inte heller använda köldmediet R22 på grund av dess ozonnedbrytande egenskaper ODP (Ozone Depletion Potential).

Panasonic har gått i bräschen för att använda det miljövänligare köldmediet R32 i sina värmepumpar. Varför bör man då välja en värmepump med R32 istället för en som använder det vanligare R410A?

– Det korta svaret är att R32 har betydligt lägre GWP än R410A. Det ligger på cirka 600 jämfört med runt 2000 GWP, säger Björn Palm, professor i energiteknik vid KTH, och fortsätter.

Alla köldmedier har positiva och negativa egenskaper. Det aktuella användningsområdet är avgörande för vilket som lämpar sig bäst. Exempelvis är köldmedier som ammoniak och propan helt naturliga men på grund av sin giftighet eller brandfarlighet lämpar de sig inte för alla produkter.

Jan-Erik Nowacki på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen håller med om att R32 är ett bättre alternativ.

– R32 ger en lägre växthuseffekt. Det ger också några procent bättre värmefaktor, är lite energieffektivare, och kompressorn kan göras mindre. Både värmedriften och kyldriften blir billigare och investeringskostnaden för värmepumpen blir lägre, säger han.

COP (Coefficient Of Performance eller värmefaktorn) anger hur många gånger mer värmeenergi man får ut jämfört med den ström som förbrukas. EER (köldfaktorn) visar förhållandet mellan kylenergin i den luft du kyler huset med i förhållande till hur mycket elenergi som används.

Panasonics vision är att bli ett grönt, innovativt företag som både når affärstillväxt och bidrar till en bättre miljö.
– Målet är att vi ska vara den grönaste leverantören i världen 2018 och redan i dag är Panasonic högt rankade inom elektroniksektorn. Vi är femma i världen och i topp inom elektronikbranschen. Panasonic är en av producenterna i Sverige som säljer flest värmepumpar med R32 idag, säger Anders Ax, Area Manager på Panasonic.