Därför bör du utföra service på din värmepump

Att köpa en värmepump, installera den och njuta av ett varmt hem. Är det allt? Nej. En värmepump bör, precis som en bil, få regelbunden service.

Att köpa en värmepump, installera den och njuta av ett varmt hem. Är det allt? Nej. En värmepump bör, precis som en bil, få regelbunden service.

När du köper en värmepump är det viktigt att den installeras av en behörig installatör. En sådan installatör ska även kunna utföra service på enheten och vi rekommenderar att detta görs ca vartannat år. Regelbunden service säkerställer att värmepumpen ger optimal effekt, hög verkningsgrad och längre livslängd.

Installatören som kommer på besök för att utföra värmepumpsservice kommer bland annat att kontrollera gasmängden i värmepumpens kylelement. Om pumpen har för lite gas kommer den inte att kunna värma upp eller kyla ner ditt hus ordentligt. Dessutom är det inte bra för kompressorn att köras vid för låg gasmängd, eftersom det kan leda till att enheten går sönder. Regelbunden kontroll gör det möjligt att på ett tidigt stadium upptäcka denna typ av problem och reparera värmepumpen i tid.

Annars gör installatören som regel en temperaturkontroll (både för uppvärmning och kylning), kontrollerar strömförbrukning och arbetstryck, samt gör en visuell kontroll av alla kylrör och kopplingar. Han eller hon kommer även att rengöra inomhusenheten med tryckluft och eventuellt med avfettningsmedel, samt rengöra utomhusenheten.

Har du utfört service på din värmepump någon gång de två senaste åren?

Om du önskar beställa service tar du kontakt med den installatör som monterade din värmepump, eller du kan få en att kontakta dig: kontakt.panasonic.se