Är din värmepump anpassad för vårt svenska klimat?

Planer på att köpa en värmepump? Tänk på att välja en modell anpassad för svenskt klimat, samtidigt som värmepumpen givetvis ska ge önskad komfort och energieffektiv uppvärmning. Undrar du vad vi på Panasonic gör för att säkerställa att våra värmepumpar lever upp till dina förväntningar? Då ska du läsa mer här.

Innan du bestämmer dig för vilken värmepump du ska köpa är det viktigt att säkerställa att modellen du överväger är anpassad för vårt varierande nordiska klimat och har kvalitetstestats. Hur kan du känna dig trygg med dess kvalitet? Klarar den såväl högre som låga temperaturer? Lever den upp till europeiska miljökrav?

Alla värmepumpar som Panasonic Nordic säljer i Sverige är speciellt utvecklade och anpassade för just nordiska förhållanden och märkta med kvalitetsstämpeln ”Nordic Heat Pump”. När vi lanserar nya värmepumpsmodeller eller uppgraderar en modell blir dessa alltid testade och utsatta för låga temperaturer ända ner till -35 grander, för att säkerställa att produkten klarar av drift i vårt nordiska klimatet. I Sverige är det Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som testar nya värmepumpar, både luft-luft, luft-vatten- och andra relaterade produkter. Testesultaten för våra Heatcharge- och Flagship-serier kan du ta del av här.

För att säkerställa att Panasonics värmepumpar fungerar som de ska är samtliga modeller även noggrant utvecklade och uthållighetstestade för optimal uthållighet innan de lämnar fabriken. I praktiken innebär detta att varje enskild del av värmepumpen utsätts för 10 000 timmar av kontinuerlig drift under extra utmanande förhållanden – både i höga temperaturer, upp till +55 grader, och åt andra hållet ner till -20 grader. Efter 10 000 timmar i drift demonteras och undersöks ett antal kompressorer från slumpvis utvalda pumpar för att identifiera eventuella fel i funktioner och beståndsdelar.

Säkra transporter
Panasonic är också noga med att värmepumparna ska komma fram till slutkunderna i det skick som de lämnar fabriken. Därför testas även hur pumparna klarar fall och inte minst vibration. Det gör vi genom att återskapa transportliknande situationer redan på fabriken för att försäkra oss både om att produkten tål detta och därmed minska risken för skador.

Fabrik kvalitetstestMiljö och kvalitet i alla led
Redan från produktionsfasen ser vi till att alla delar uppfyller våra krav både vad gäller kvalitet och robusthet, men också följer europeiska och nationella lagar och regler. Hela vägen strävar vi efter att ha den bästa kvaliteten med minsta möjliga inverkan på miljön. Just därför innehåller många av våra värmepumpar det miljövänliga köldmediumet R32, vilket du kan läsa mer om här.

Har du problem med din värmepump?
Trots våra gedigna tester och kvalitetskontroller kan problem likväl uppstå i enstaka fall. För att minska risken för ytterligare fel rekommenderar vi att du kontaktar en certifierad installatör när du ska köpa och installera en värmepump. Om värmepumpen bli felaktigt installerad kan det påverka effekten den ger och i värsta fall skada pumpen. Här hittar du en översikt över våra återförsäljare.

Skulle du få problem med din befintliga Panasonic-värmepump är det först och främst återförsäljaren eller installatören som du köpte pumpen av som du ska ta kontakt med. Alternativt kan du också kontakta oss här.