Hybride enheter overtar på arbeidsplassen

Hybride maskiner truer nå markedsdominansen til de bærbare datamaskinene. Dette viser en undersøkelse Panasonic nylig har gjennomført. Selv om majoriteten fortsatt jobber på en bærbar datamaskin er det flere som i fremtiden vil jobbe på en hybrid enhet der PC og nettbrett leveres i en enhet.

Det har lenge vært forutsagt at flere arbeidsplasser vil gå over til jobbe på nettbrett i fremtiden. En ny undersøkelse Panasonic har gjennomført i samarbeid med Market Dynamics viser at hele 90 prosent av de spurte europeerne fortsatt jobber på en bærbar PC. Undersøkelsen viser også at 32 prosent jobber på nettbrett, mens 12 prosent bruker en hybrid enhet.

Et blikk på fremtiden viser at den bærbare datamaskinens dominans blir stadig mindre. Hele 36 prosent av respondentene svarer at de i løpet av de neste tre årene tror den hybride enheten vil bli det mest brukte arbeidsverktøyet. Kun 14 prosent tror at nettbrettet vil bli den foretrukne enheten på arbeidsplassen.

Mer enn halvparten av de spurte europeiske medarbeiderne (54 prosent) som ikke bruker en hybrid enhet i dag, tror at de vil begynne å bruke en i løpet av de neste tre årene. Det er spesielt forsvaret (80 prosent) og detaljhandelen (72 prosent) som tror hybride enheter vil få størst innpass.

De fire viktigste årsakene til at respondentene tror på en fremtid med hybride enheter er funksjonalitet, lengre batterilevetid, tastatur og bedre yteevne.

Se hele undersøkelsen gjengitt på engelsk her.