Mer effektiv renovasjonsbransje

Å skifte fra fysiske manualer til digitale løsninger forenkler arbeidet også i renovasjonsbransjen. Med Toughbook tilgjengelig legges det i tillegg til rette for å planlegge ruter, sende informasjon og rapportere inn relevante observasjoner.

Tidligere måtte renovasjonsarbeiderne hente en fysisk bunke med papirer hver morgen. Disse papirene ga informasjon om hvor de skulle den påfølgende dagen, og om det var noen spesielle hensyn å ta. Det var en tidskrevende og ineffektiv metode. I dag har den digitale utviklingen ført til en mye mer effektiv renovasjonsbransje.

Ved å benytte seg av Panasonics Toughbook blir renovasjonsbransjen enda mer effektive – for ikke å snakke om mer miljøvennlige.

Billigste vei til fleksibilitetCF-20+Waste_MUBA9307

Panasonic Toughbook gir muligheten til å installere en rekke software som legger til rette for å samle all nyttig informasjon på et sted. Dette betyr en rask og enkel tilgang til opplysninger om hvor avfallet skal hentes og leveres. Med den innebygde GPS-funksjonen kan man også bruke samme enhet til å legge opp den mest effektive ruten for dagen. Tilgjengeligheten og muligheten til å i større grad legge opp arbeidsdagen på en mer effektiv måte gir lavere driftskostnader og senker miljøutslippet. Ikke bare vil kjøretøyene bevege seg over en kortere strekning og dermed forurense mindre, men det kuttes også på slitasje av dekk og utstyr noe som kan føre til lavere leasingavtaler og forsikringskostnader.

Ved behov kan det også installeres programmer som registrerer informasjon om avfallet som blir hentet, enten det er snakk om type eller vekt. Dette er nyttig for å avklare hvor mye avfall som er samlet inn og hvor mye plass som er igjen i bilen. Dette åpner igjen for mer-fakturering dersom kunden har overgått sin grense eller har en spesifikk mengde avfall som må kjøres bort.

I dag er fokuset stort på kildesortering. Med en Toughbook kan renovasjonsarbeideren ha en kildesorteringsguide tilgjengelig uansett værforhold. Ved feilsortering er det mulig å dokumentere dette ved hjelp av bilder og deretter rapportere dette direkte til sentralen.

CF-20+Waste_MUBA9119Toughbook klarer tungt arbeide

En Toughbook er en langtidsinvestering. Den er skapt nettopp for å overleve det harde og røffe arbeidsmiljøet til renovasjonsarbeiderne. For eksempel er det ikke til å unngå at den vil bli utsatt for både fall, vibrasjoner, støv og vann.

Et vanlig forbruker-produkt er ikke laget for å takle et slikt arbeidsmiljø og vil koste bedriften i verdifull nede- og reparasjonstid. Flere renovasjonsselskaper har allerede opplevd en sterk ROI (return on investment) ved å investere i en Toughbook. Investeringen har blitt tilbakebetalt i løpet av seks måneder i form av besparelser og effektivitet.

Hvor som helst, når som helst

Panasonics Toughbook kan enkelt festes og fjernes fra dockingstasjonen i bilen avhengig av behov og bruk. Dockingstasjonen er sikkerhetstestet og sertifisert og er dermed godkjent for bruk. De er i tillegg fleksible slik at man enkelt kan benytte seg av en alternativ dockingstasjon i en annen bil dersom for eksempel det vanlige renovasjonskjøretøyet er til reparasjon.

Med en batteritid som holder en hel arbeidsdag og en skjerm som er leselig selv i sterkt sollys har man i Toughbook en enhet som er tilrettelagt for lange, tøffe arbeidsdager både ved bruk i førerhuset på renovasjonsbilen eller utendørs – uansett vær.