Mye å spare på en bærekraftig teknologistrategi

Kostnadene for mobile enheter kan reduseres med opptil 30 prosent ved å implementere en bærekraftig strategi. Det viser en undersøkelse gjennomført av analysebyrået Opinion Matters på vegne av Panasonic Business.

 

Den europeiske undersøkelsen viser at en annen positiv konsekvens av en slik strategi er at levetiden på de mobile enhetene kan forlenges med opptil to år. Mindre positivt er det kanskje at den samme undersøkelsen viser at den økonomiske motivasjonen veier tyngre enn ønsket om å ta et samfunnsansvar. Med andre ord er redusert eierkostnad via forlenget bruk av mobile enheter og tilbehør den viktigste motivasjonsfaktoren.

 

Samfunnsansvar og lønnsomhet henger sammen

En fersk norsk undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Responsibilty Works bekrefter noen av funnene i den europeiske undersøkelsen. Nils Marius Otterstad, daglig leder i Responsibility Works, sier det er interessant å se at lønnsomhet og økonomi veies tyngre enn selve samfunnsansvaret – også utenfor landets grenser.

– Jeg mener det å skille på lønnsomhet og samfunnsansvar er feil. Det finnes flere studier og eksempler på at en ansvarlig og bærekraftig strategi lønner seg. Ansvarlige forretningsmodeller handler om å finne nye måter å integrere ansvarlighet i måten bedriften, skaper, leverer og kaprer verdi på. Samfunnsansvar og lønnsomhet henger sammen. En bærekraftig strategi for mobile enheter er økonomisk lønnsomt. Men det er også lønnsomt for miljøet i form av gjenbruk, redusert avfall og mindre bruk av naturens ressurser, sier han.

 

Viktig med en bærekraftig strategi

Den europeiske undersøkelsen viser at hele 97 prosent av de spurte respondentene mener at en bærekraftig IT-strategi er viktig. 95 prosent sier bedriften de jobber i har en slik strategi, og 64 prosent sier strategien er implementert i løpet av de siste tre årene. På spørsmål om hva som er de viktigste besparelsene, svarte 42 prosent kostnadsreduksjon i forbindelse med det å skaffe nye enheter. 38 prosent vektlegger reduserte batterikostnader som viktigst, mens 37 prosent mener eierkostnadene generelt og mulighetene for gjenvinning er viktig.

 

30 prosent reduserte kostnader

Jan Kaempfer, markedsdirektør i Panasonic Computer Solutions, sier at mange europeiske bedrifter har innsett at en bærekraftig strategi er gunstig for både miljø og økonomi. Langsiktig kompatibilitet, redusert feilprosent, omfattende garantier og batterier som er enkle og erstatte gir enheter med bedre holdbarhet.

– En bærekraftig strategi for mobile enheter er synonymt med en totalt lavere eierkostnad og reduserte utgifter for anskaffelse av nytt utstyr. Årlig reduseres europeiske bedrifter opptil 30 prosent av mobilteknologikostandene ved å implementere en slik strategi, sier han.

 

Vinnerne er de som vil gjøre en forskjell

Nils Marius Otterstad mener at fremtidens vinnere er de lederne som og virksomhetene som bruker sin finansielle styrke og påvirkningsmulighet til å gjøre en forskjell.

– Det handler om å utnytte merkevarens kraft og selskapets posisjon ved å utvise et samfunnsansvar. Det i seg selv vil være profitabelt ettersom medarbeidere, kunder og partnere blir stolte av selskapet. Det er viktig å huske på at fremtidens arbeidstakere vil være langt mer opptatt av CSR enn vi er vant til. Et lite men viktig steg i riktig retning er for eksempel å implementere en bærekraftig strategi for mobile enheter. Det handler om å så mye mer enn økonomi, avslutter han.

 

Om undersøkelsene

Den europeiske undersøkelsen ble gjennomført av analysebyrået Opinion Matters på vegne av Panasonic Business der respondentene besto av innkjøpere av it-utstyr i 1000 europeiske bedrifter. Et sammendrag av undersøkelsen er vedlagt. Den norske undersøkelsen ble gjennomført av YouGov blant personer med lederstillinger i norske bedrifter. Data er innsamlet slik at de utgjør et representativt utvalg av den norske befolkningen med utgangspunkt i målgruppen.

 

Du kan laste ned et sammendrag fra undersøkelsen her.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Ulrika Sturk, Regional Marketing Manager Nordic Countries, Panasonic

Telefon: +46 (0)8 680 26 83

E-mail: ulrika.sturk@eu.panasonic.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *