Hender som holder en smarttelefon med appen Panasonic Comfort Cloud åpen.

Smartere klimaanlegg med Panasonic Comfort Cloud

Panasonic lanserer en ny WLAN-adapter til sine kommersielle enheter. Den nye adapteren gjør det mulig å koble opptil 200 enheter til Panasonic Comfort Cloud for full kontroll.

Den veggmonterte WLAN-adapteren kan også kobles til så mange som åtte seriekoblede innendørsenheter, slik at disse kan fjernstyres samtidig via Panasonic Comfort Cloud. Med adapteren kan de som administrerer systemene kontrollere varme og kjøling i bygninger via sine smartenheter. Noen av funksjonene er å sette opp forhåndsinnstillinger for best mulig innendørsklima, sette opp ukesprogram, slå systemene av og på og ha enda bedre kontroll på energiforbruket.

Les også: Panasonic lanserer ny, energieffektiv varmtvannstank.

Enklere håndtering med Panasonic Comfort Cloud

Via Panasonic Comfort Cloud kan flere brukere være koblet på og styre opptil 200 innendørsenheter i PACi- eller ECOi-systemene (med noen unntak og maks 20 enheter per lokasjon, på 10 ulike steder). Det gjør det enklere å håndtere og tilpasse temperaturen i større bygninger eller mange lokaler. Hvilke brukere som skal ha tilgang til hva kan også administreres. Funksjoner som er tilgjengelig i appen er start/stopp, viftehastighet og vifteretning.

For de fleste PACi-modellene kan Comfort Cloud-appen også brukes til å se statistikk på strømforbruket, direkte via WLAN-adapteren, noe som gir bedre mulighet til å kontrollere og senke strømkostnadene. Appen har også et varslingssystem som advarer brukerne med feilkoder så fort et vedlikeholdsproblem oppstår.

Modellnavn: CZ-CAPWFC1.