Panasonics kommersielle produkter blir enda smartere med Panasonics Comfort Cloud-app

Panasonic lanserer en ny WLAN-adapter til sine kommersielle enheter. Den nye adapteren gjør det mulig å koble opptil 200 enheter til Panasonics Comfort Cloud-app, noe som enkelt gir brukeren full kontroll på enhetene, uansett hvor brukeren befinner seg.

Den veggmonterte WLAN-adapteren kan også kobles til så mange som åtte seriekoblede innendørsenheter, slik at disse kan fjernstyres samtidig via appen. Med adapteren kan de som administrerer systemene kontrollere varme og kjøling i bygninger via sine smarte enheter. Blant annet kan de sette opp forhåndsinnstillinger for best mulig innendørsklima, sette opp ukesprogram, slå systemene av og på og ellers ha bedre kontroll på energiforbruket.

Enklere håndtering av større bygg og mange lokaler

Via Comfort Cloud-appen kan flere brukere være koblet på og styre opptil 200 innendørsenheter i PACi- eller ECOi-systemene (med noen unntak og maks 20 enheter per lokasjon, på 10 ulike steder). Det gjør det enklere å håndte og tilpasse temperaturen i større bygninger eller mange lokaler. Hvilke brukere som skal ha tilgang til hva kan også administreres. Funksjoner som er tilgjengelig i appen er start/stopp, viftehastighet og vifteretning.

For de fleste PACi-modellene kan Comfort Cloud-appen også brukes til å se statistikk på strømforbruket, direkte via WLAN-adapteren, noe som gir bedre mulighet til å kontrollere og senke strømkostnadene. Appen har også et varslingssystem som advarer brukerne med feilkoder så fort et vedlikeholdsproblem oppstår.

Modellnavn: CZ-CAPWFC1.