SCOP? Varmeeffekt? Luft-til-luft?

Forvirret? Skal du for første gang kjøpe varmepumpe til hjemmet ditt? Eller kanskje du skal bytte ut en gammel pumpe med en ny og mer effektiv?

Når du leter etter den rette pumpen for ditt hus, er det en del tekniske ord og utrykk som kanskje ikke alltid er så lett å skjønne seg på. Under forklarer vi de mest brukte termene. Kommenter gjerne hvis det er noe annet du ønsker at vi skal forklare nærmere.

Luft-til-luft

Dette er den vanligste typen varmepumpe i Norden og brukes til å varme opp boliger og andre bygg. En slik pumpe fungerer i praksis som et omvendt kjøleskap ved å hente energi fra luften ute, tilføre litt elektrisitet og flytter varmen inn i huset i form av varm luft. Under forklarer vi nærmere begrepene som sier noe om hvor effektiv en varmepumpe er.

Luft-til-vann

En luft-til-vann varmepumpe brukes i boliger som har vannbåren fordeling av varme. På samme måte som en luft-til-luft varmepumpe henter denne varme fra utedelen, men varmer opp vann som distribuerer varme gjennom gulvvarme eller radiatorer. Varmepumpen i et slikt luft-til-vann system er koblet til en varmtvannsbereder som distribuerer det oppvarmede vannet i boligen. Har man ikke et system for fordeling av varme via vann må dette installeres for å kunne benytte en luft-til-vann varmepumpe.

Vedlikeholdsvarme

Hvis du har en hytte eller et fritidshus er det ofte behov for å ha en viss vedlikeholdsvarme. Dette for å sørge for at vannrør ikke fryser, og for å redusere tiden det tar å varme opp huset eller hytten når man ankommer. Vedlikeholdsvarmen ligger på mellom 8 og 10 grader. Med en varmepumpe er det også mulighet til å installere fjernstyring. På den måten kan man øke temperaturen på vei opp til hytta for eksempel, og kommer frem til god og varm hytte.

SCOP (COP)

13-SCOP-A+COP, eller varmefaktor, står for Coefficient of Performance. Dette tallet beskriver forholdet mellom effekten pumpen avgir i varme, og tilført effekt ved +7 grader utendørs og +20 grader innendørs. Hvis en pumpe har 2,0 i varmefaktor(COP) betyr det at pumpen produserer dobbelt så mye varme som en vanlig panelovn ville kunne gjort, med samme energiforbruk. For å kunne gi et mer riktig bilde av denne verdien, operer vi som distribuerer varmepumper med SCOP. Dette tallet ser på hele året under ett, og tar altså mer hensyn til ulike belastninger som forandringer i luftfuktighet og ikke minst ulike utetemperaturer. SCOP står for årsvarmefaktor, altså hvor mye varmeenergi du kan få ut sammenlignet med energien varmepumpen bruker i løpet av et helt år. En høyere årsvarmefaktor betyr lavere strømforbruk og lavere strømregning. En av våre varmepumper har for eksempel en SCOP-verdi på hele 5,40, noe som plasseres i den høyeste energiklassen A+++. Har varmepumpen en høy SCOP-verdi vil den kanskje koste litt mer enn andre, men du kan også spare mer og den er mer miljøvennlig. Det er viktig å undersøke hvilken SCOP-verdi varmepumpen har før du kjøper den.

13-SEER-A++SEER

Står for Seasonal Energy Efficiency Ratio. Dette er varmepumpens totale energieffektivitetsforhold gjennom hele driftssesongen. Dette er den nye måten alle varmepumper og air condition-enheter skal klassifiseres på, og dette tallet er forholdet mellom pumpens avgitte kjøleeffekt, og tilført effekt i en kjølesesong. Et høyere SEER-tall betyr bedre effektivitet og lavere strømregninger.

Varmeeffekt

– beskriver hvor mye varme pumpen kan produsere under gitte forutsetninger. Dette oppgis vanligvis i kilowatt (kW). 1kW = 1000 watt. Varmeffekten vil normalt synke med synkende utetemperaturer. Jo høyere varmeeffekt, jo større sjanse er det for at varmepumpen vil klare å holde boligen din varm. Her er det viktig å se på effekten i forhold til størrelsen på boligen din, og hvor kaldt det blir der du bor.

R410A

13-R410A

En gass som brukes som kjølegass i mange air condition-enheter og varmepumper. Denne gassen er en veldig viktig del av varmepumpen, og er det såkalte kuldemediumet. Gassen opptar varme fra omgivelsene når den endrer tilstand fra væske til gass, og omvendt i det den transformeres fra gass til væske. Dette foregår med en kompressor som gjør at kokepunktstemperaturen blir høyere fordi trykket økes, og lavere når trykket reduseres. R410A er ikke farlig for mennesker, men den inneholder CO2 og er miljøskadelig. Derfor er det viktig at installasjon og service av din varmepumpe blir gjort av en sertifisert installatør. Cirka annet hvert år anbefaler vi at det blir tatt en service på pumpen. Da sjekkes det at gassen er på det nivået den må, samt at filtre rengjøres og sjekkes.

Varmekabel

Utedelen kan i mange tilfeller være veldig utsatt for vær og ikke minst kulde. For å unngå for høy belastning i forhold til avising på de kaldeste dagene, er det smart å sørge for at utedelen har montert varmekabler. Disse sørger rett og slett for at utedelen er isfri i bunnen, og reduserer belastningen på pumpen. I dag har alle Panasonics varmepumper for nordisk klima en innebygd varmekabel, men har du en varmepumpe av eldre modell uten varmekabler er det er det mulig å ettermontere. For å hjelpe på er det også lurt å sørge for at pumpen er skjermet mot snø og regn med et overbygg. Bare husk at den må ha tilgang på nok luft.

Luftsirkulasjon

Hvis du monterer en varmepumpe uten tilstrekkelig kraft til å distribuere den varme luften oppnår du ikke ønsket varmekomfort eller effekt. Dette er nesten like viktig som SCOP-verdien som vi har snakket om tidligere. En varmepumpe med tilstrekkelig luftsirkulasjon vil kunne fordele varmen i boligen raskere og mer effektivt. Her må man vurdere ut fra hvor stor boligen er, og ikke minst sørge for at pumpen monteres slik at varmen kan distribueres på best mulig måte gjennom huset. Se innlegget vårt her for litt mer informasjon om hvor du bør installere den.

Les mer om Panasonic varmepumper på våre hjemmesider.