Hvordan bytter jeg ut oljefyren og får støtte fra Enova?

Fra og med 2020 blir det lovpålagt å bytte ut oljefyren med en mer miljøvennlig oppvarmingskilde. For mange er en luft-vann varmepumpe et veldig godt valg som erstatning, og ut 2018 kan du få opptil 40 000 kroner tilbake. Les hvordan her.

Oljefyring medfører betydelige klimagassutslipp, og fra 2020 må alle boliger, offentlig bygg og næringsbygg som fyrer med olje i Norge bytte til en mer miljøvennlig oppvarmingskilde. For mange private husstander er en luft-til-vann-varmepumpe et veldig godt alternativ. Gjør du byttet i løpet av 2017/2018 belønner Enova deg med opptil 40 000 kroner i støtte, noe som betyr at du slipper å betale hele investeringen av egen lomme. Les mer om dette lengre ned i artikkelen.

Hva er en luft-til-vann-varmepumpe?

En luft-vann-varmepumpe henter energien fra uteluften og bruker den til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarmesystemer og tappevann. I tillegg til at du får lavere strømregninger og slipper ut mindre klimagasser, vil også en luft-til-vann-varmepumpe gi jevnere varme i boligen og et godt inneklima.

Boliger med oljefyr er vanligvis koblet opp mot et vannoppvarmingssystem slik at infrastrukturen allerede er på plass, og du slipper å bygge om hele varmesystemet når du skal installere en luft-vann-varmepumpe. Det er dermed i de fleste tilfeller bare oppvarmingssystemet i fyrrommet som må byttes ut.

Perfekt luft-vann varmepumpe for utskifting av oljefyr

Hvem får støtte fra Enova?

Bytter du ut en oljefyr med en luft-til-vann-varmepumpe i en helårsbolig, et offentlig bygg eller næringsbygg i Norge, har du krav på støtte fra Enova. Dette gjelder også hvis du installerer varmepumpen i et nybygg.

For at du skal ha krav på støtte må varmepumpen være kjøpt og installert i løpet av de siste 18 månedene før du søker. I tillegg må den være installert av et registrert firma og dokumentasjon og kostnader må være i samsvar med norske lover og forskrifter.

For boligsameier, borettslag og kommersielle aktører finnes det egne støtteordninger.

Sjekkliste for utskifting av oljefyr

Hvordan få Enova-støtte?

Dersom du velger å installere en luft-vann-varmepumpe i en privateid helårsbolig, kan du få inntil 20 000 kroner i støtte fra Enova. Dette gjør du ved å gå inn på Enovas nettside, registrere kostandene og legge ved alle relevante fakturaer fra kjøpet og installasjonen av varmepumpen innen det er gått 18 måneder. For å fjerne oljefyren og tanken kan du også få inntil 20 000 kroner fra og med nå og ut 2018. Når 2019 kommer halveres dette beløpet, og i 2020 er det ingen støtte å få. Med andre ord bør du sette i gang tiltak nå, og får du skiftet gjennomført i 2018 kan du ha krav på opptil 40 000 kroner fra Enova om du velger en luft-vann varmepumpe som erstatning.

Hvis boligen er nyoppført og du mangler faktura på energitiltaket, kan du lese mer om hvordan du går frem her.

Hva koster det?

Prisene på en luft-vann-varmepumpe varierer ut fra varmeeffekt, omfang av rørarbeid, merke og modell. For å få en nøyaktig pris må du ta kontakt med en installatør som kommer på befaring til deg. Klikk her, fyll inn din informasjon og en av våre installatører vil ta kontakt slik at du kan få en tilpasset pris.

Les mer om våre luft-vann varmepumper på https://www.aircon.panasonic.eu/NO_no/ranges/aquarea/.