Ekspertene om R32 – varmepumpens fremtid

Å velge en varmepumpe til hjemmet er et miljøvennlig valg. Ønsker du å være ekstra snill med miljøet bør du se på hvilket kjølemedium varmepumpen har. Hør ekspertenes synspunkter på R32, kjølemediet Panasonic har valgt å bruke.

Et kjølemedium er den gassen som sirkulerer i et lukket kretsløp i enheter som leverer kjøling eller varme. Ofte består kjølemediet av ulike hydrofluorkarboner, propan eller ammoniakk, og de brukes i blant annet kjøleskap, frysere og varmepumper. Det vanligste kjølemediet som brukes i varmepumper i dag sees på som en drivhusgass og heter R410A. På markedet finnes også andre kjølemedier som for eksempel R404, R134a og R407C.

Fra og med 1. Januar 2015 skjerpet EU reglene for hvilke kjølemedier produsenter kan bruke. Grunnen er at mange av dem har høy drivhuseffekt, GWP (Global Warming Potential).

Mer miljøvennlig valg

Panasonic har gått i bresjen for å bruke det mer miljøvennlige kuldemediet R32 i sine varmepumper. Hva sier ekspertene om hvorfor man bør velge en varmepumpe med R32 i stedet for en som bruker det mer vanlige R410A?

– Det korte svaret er at R32 har betydelig lavere GWP enn R410A. R32 ligger på ca. 600 sammenlignet med R410A som har rundt 2000 GWP, sier Björn Palm, professor i energiteknikk på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, og fortsetter.

Les også: Enda et steg nærmere R32-skiftet.

Alle kjølemedier har positive og negative egenskaper. Det aktuelle bruksområdet er avgjørende for hvilket som egner seg best. For eksempel er kjølemedier som ammoniakk og propan helt naturlige, men på grunn av at de er giftige og har høy brannfare egner de seg ikke for alle typer produkter.

Se video om R32 her.

Jan-Erik Nowacki på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen er enig i at R32 er et bedre alternativ.

– R32 gir en lavere drivhuseffekt. Det gir også noen prosent bedre varmefaktor, er litt mer energieffektivt og kompressoren kan gjøres mindre, sier han.

Panasonics visjon er å bli en grønn og innovativ virksomhet som når sine vekstmål og bidrar til bedre miljø.

– Målet er at vi skal være den grønneste leverandøren i verden i 2018, og allerede i dag er Panasonic høyt rangert innen elektronikksektoren. Vi er nummer fem i verden, og på topp i elektronikkbransjen. Panasonic er en av produsentene i Norge som selger flest varmepumper med R32 i dag, sier Sofia Törnlöf, produktsjef Panasonic Heating & Cooling.