3 tips til deg som vil bytte varmesystem

Å velge nytt system for oppvarming av boligen kan både ta mye tid og være krevende. Vi gir deg tre tips for å komme i gang og gjøre prosessen enklere.

Det finnes en rekke ulike varmesystem for boliger i dag, og det kan være vanskelig å vite hvilket som er best for din familie og ikke minst din bolig. Systemet skal sikre et bra inneklima, være en god investering og påvirke miljøet minst mulig. Her er litt hjelp for å komme i gang.

Les også: Sjekkliste for utskiftning av oljefyr.

1. Bli kjent med huset ditt

Første steg i en prosess mot nytt varmesystem er å tenke over dine behov og ønsker. Hvilke problemer med dagens system ønsker du å løse? Hvor oppholder familien seg mest i huset, og er det noen utfordringer med varme- og klimaregulering med nåværende system? Det er også lurt å tenke gjennom hvilke krav du har til miljøpåvirkningen av varmesystemet, om du ønsker å bruke varmesystemet til å varme opp forbruksvannet i boligen og om du har behov for kjøling på sommeren.

I denne innledende fasen kan det også være fornuftig å hente inn en energirådgiver. Vedkommende kan sammen med deg vurdere boligen og oppvarmingsbehovet, for deretter å gi råd om hvilket varmesystem som kan være egnet. De gir også innspill på andre tiltak, som for eksempel etterisolering, for å utnytte et nytt varmesystem best mulig. For slik energirådgivning kan du få støtte fra Enova. De har en informativ side via denne linken som gir detaljer rundt det. Husk at Enova også gir støtte til enkelte typer varmesystemer som for eksempel luft til vann-varmepumper.

2. Undersøk mulighetene

Når du har skaffet deg en oversikt over behovet til både boligen og familien, kan du begynne å sette deg inn i de ulike varmesystemene på markedet. Energirådgiveren har kanskje gitt noen tips til hvilket varmesystem du bør vurdere og hva som er mulig i din bolig. Bruk litt tid på å snakke med naboer, venner og familie som har ulike systemer og hør på deres erfaringer. Les deg deretter opp på de forskjellige alternativene på nett for å få et bilde av fordelene og ulempene.

Les også: Så mye tjener du på å kjøpe en varmepumpe – i det lange løp.

3. Hent inn tilbud og finn sertifiserte installatører

Hvis du har gjort deg opp et bilde av hvilke løsninger som kan egne seg i din bolig, er det på tide å ta en runde med forhandlere og installatører. De gir deg gode råd på hvilke løsninger som er aktuelle, og i et tilbud finner du spesifikasjoner på systemet, tidsplan for levering og installering og ikke minst pris, garantier og betalingsvilkår.

Vær nøye med å sjekke referanser, sørg for sertifiserte installatører og at selskapet du kjøper fra er seriøst. Om installasjonsjobben ikke er gjort ordentlig, kan det føre til dårligere energibesparelser og ikke minst kortere livsløp for systemet.  

Du kan lese mer om våre produkter her på bloggen, eller på vår hjemmeside: https://www.aircon.panasonic.eu/NO_no/

Har valget falt på en av våre luft-vann eller luft-luft varmepumper finner du våre installatører via denne linken: https://www.panasonicproclub.com/ifinder/NO_no/home/