Hvilke konsekvenser får EU’s regler om drivhusgasser for din virksomhed?

EU’s F-gasforordning skal begrænse brugen af fluorerede drivhusgasser, som i mange år er blevet brugt som kølemiddel i klimaanlæg og varmepumper. Det får konsekvenser for butikker, hoteller, kantiner og andre områder, hvor der anvendes store køle- og fryseenheder. Heldigvis er der allerede nu færdige løsninger på markedet, som overholder EU-kravene.

Erhvervslivets miljøbelastning er højt på agendaen for tiden – og det ser ud til, at det går den rette vej. Det er nemlig ikke nok, at den enkelte forbruger sørger for at slukke for vandet og undgå madspild, hvis vi for alvor skal gøre en forskel for vores fælles planet. Industrien står for en stor del af den globale miljøpåvirkning, og mange virksomheder er allerede nu begyndt at omstille til grønnere produkter.

 

Fokus på drivhusgasser

I FN har man nedsat målsætninger om bæredygtig energi og bekæmpelse af klimaforandringer, som del af verdensmålene for 2030. FN’s klimapanel – IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – har konkluderet, at den globale opvarmning skal begrænses til 2° C.

For at det kan lade sig gøre, skal der sættes kraftigt ind på udledningen af drivhusgas. Derfor indførte EU i 2015 en række krav, som skal føre til, at de europæiske landes udledning af drivhusgasser reduceres med to tredjedele inden 2030 sammenlignet med udledningen i 2014. I oktober 2016 blev man ved et partsmøde under Montreal-protokollen i Kigali, Rwanda, enige om at nedfase de særligt miljøskadelige F-gasser (fluorerede drivhusgasser) globalt set og reducere brugen med 85 procent. EU-reglerne var inspireret af dansk lovgivning på området, da Danmark er et af de lande i verden, som har den strammeste regulering af drivhusgasser.

Ifølge Gunilla Söderström fra den svenske miljøstyrelse kommer reguleringen af drivhusgasser fremadrettet til at påvirke langt flere, end man umiddelbart skulle tro.

”Alle sektorer, som udleder drivhusgasser, skal bidrage, hvis målet skal nås. Det gælder også de fluorerede drivhusgasser (f-gasser), som er ekstremt miljøskadelige. Der er mange, der vil blive påvirket af det, og mange af de berørte er ikke klar over det endnu. Derfor er det vigtigt, at vi gør opmærksom på det,” siger hun.

 

Hvad er F-gas, og hvor findes det?

F-gas er en gruppe af meget kraftige drivhusgasser, som blandt andet bruges som kølemiddel i varmepumper, airconditionanlæg og køleskabe. F-gasser står for 2 % af EU’s samlede udledning af drivhusgasser, og selvom det ikke lyder af meget, har de miljøskadelige gasser stor indflydelse på ozonlaget og den globale opvarmning.

Derfor er det vigtigt at nedsætte udledningen. Og det er der flere metoder til.
”For at komme problemet med f-gassernes skadelige indvirkning på miljøet til livs er det vigtigt at bruge tæt udstyr, håndtere affaldet korrekt, bruge mere miljøvenlige gasser og mere energieffektivt udstyr. Der er allerede nogle grønnere løsninger og produkter på markedet, men der bliver brug for endnu flere,” siger Gunilla Söderström fra den svenske miljøstyrelse.

Panasonic vil gerne gå forrest i den grønne udvikling. Derfor har virksomheden allerede flere løsninger på markedet, som bruger naturlige og mere miljøvenlige kølemidler.

Du kan læse mere om Panasonics miljøvenlige løsninger til kommerciel køling her.